L'Ajuntament ha obert un procés de selecció d'un professional en règim d'autònom per a un període de tres mesos prorrogable fins a un màxim de 12, a raó de 15 hores setmanals. Es busca un perfil amb experiència i/o formació en el sector de l'educació, concretament en la gestió de les activitats del Pla d'Educació d'Entorn. Les persones interessades poden consultar tots els detalls al web cassa.cat

Guia d'empreses de Cassà