El consistori cassanenc ha tancat el 2016 amb 1,887.684€ disponibles a caixa i amb un endeutament del 36,6€. La reducció del deute de les administracions superiors amb l'Ajuntament, la reducció dels drets pendents de cobrament de l'exercici corrent, el refinançament de prèstecs i el cobrament de nombroses subvencions, són algunes de les mesures que han fet possible el sanejament econòmic de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

Guia d'empreses de Cassà