Els cursos, que són subvencionats pel SOC, són aquests: Community manager, habilitats de comunicació, animació sociocultural, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, comptabilitat bàsica, malalties terminals i cures pal·liatives, i atenció al pacient i qualitat assistencial. Els detalls dels cursos es poden consultar al web municipal cassa.cat

Guia d'empreses de Cassà