La campanya de sensibilització ciutadana per millorar la gestió i fomentar la recollida de la fracció orgànica que es va fer el passat mes de novembre ha aconseguit uns resultats molt superiors als esperats ja que inicialment es pretenia incrementar un 4% les tones de residus orgànics recollits, però finalment s'ha aconseguit un augment de l'11,4%. La campanya va consistir en tres accions concretes: La promoció del compostatge casolà, la promoció de la recollida selectiva de la fracció orgànica, i l'adquisició de 25 contenidors específics de recollida de residus orgànics per col·locar als espais amb més densitat urbana del municipi.

Guia d'empreses de Cassà