Els interessats en ocupar aquests 5 espais han de presentar una instància a l'Ajuntament de Cassà de la Selva sol·licitant la llicència. Les places s'adjudicaran per ordre de presentació d'instàncies sempre i quan el sol·licitants faci més de 3 anys que estan empadronats al municipi i no tinguin ni cultivin cap altre hort.

Guia d'empreses de Cassà