La residència geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva ha convocat un procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'infermeria. Les bases del concurs-oposició es poden consultar al BOP, al qual s'hi pot accedir des del web municipal cassa.cat

Guia d'empreses de Cassà