La Residència Geriàtrica Sant Josep de Cassà de la Selva ha convocat un procés selectiu per a la provisió d'una plaça de bugader/a. Les persones que es presentin a la convocatòria i que superin els requisits passaran a formar part d'una borsa de treball de bugaderia amb la qual es pretén disposar de personal format i qualificat per cobrir futures necessitats del centre. Les bases del procés selectiu es poden consultar al BOP, i s'hi pot accedir a través del web cassa.cat. El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 16 d'agost de 2017.

Guia d'empreses de Cassà