La renovació dels contenidors de recollida selectiva que no són soterrats té per objectiu augmentar el percentatge de reciclatge fins al 50% l'any 2020. Els nous contenidors de càrrega lateral tenen un 49% més de capacitat que els actuals.

Guia d'empreses de Cassà