El Ple extraordinari té un únic punt a l'ordre del dia: l'adjudicació definitiva del contracte de recollida del concurs per a la gestió indirecta del servei públic de recollida i transport de residus urbans, i del servei de neteja viària, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Guia d'empreses de Cassà