La Xarxa de Ciutats Educadores forma part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores fundada l'any 1994, i està constituïda per 489 ciutats de 37 països diferents. L'adhesió té per objectiu seguir impulsant accions transversals amb finalitat educadora i amb la participació d'actors diversos que van més enllà de les escoles.

Guia d'empreses de Cassà