El nivell d'endeutament ha passat del 61,7% a principis de l'any 2015 al 30,6% actual. El pressupost de l'Ajuntament de Cassà per al 2018, que s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció del grup de l'oposició, és de 10,256.510€. El regidor d'Hisenda, Pau Presas, destaca que els objectius del pressupost del proper exercici són el rigor i control de la despesa, la millora contínua dels serveis als ciutadans, la consolidació dels projectes iniciats en diversos àmbits i la consolidació de la despesa i la inversió en via pública. Els projectes destacats del 2018 i la totalitat de les partides es poden consultar al web cassa.cat/pressupost.

Guia d'empreses de Cassà