L'Ajuntament de Cassà ha convocat un procés selectiu per a la cobertura provisional d'un lloc de treball d'oficial de primera de manteniment a la brigada d'obres. Els interessats podeu contactar amb l'àrea de RR.HH. de l'Ajuntament, al telèfon 972460005. Les bases del concurs-oposició i tota la informació relacionada amb el procés es troba al web cassa.cat

Guia d'empreses de Cassà