L'objectiu del Pla, que es durà a terme aquest any, és obtenir una estratègia de desenvolupament territorial pròpia que determini una visió conjunta del Gironès a través de la suma de percepcions dels diferents agents implicats en els processos de desenvolupament econòmic de la comarca, definint a través d'aquesta visió un marc d'actuació en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local.

Guia d'empreses de Cassà