Les propostes es poden formular en format online a participa.cassa.cat o amb les butlletes que rebreu a tots els domicilis de Cassà i que es poden dipositar a les urnes ubicades a l'Ajuntament, a la Sala Galà i a la Piscina Coberta. Per ser considerades vàlides, les propostes han de ser inversions d'interès públic,, han de donar resposta a una necessitat concreta, han de ser de competència municipal, han de ser tècnica i econòmicament viables, han de respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats, no poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius, i no poden superar els 60.000€. Els pressupostos participatius del 2018 es van presentar dijous passat a l'Espai Jove l'Escorxador (foto).

/p>

Guia d'empreses de Cassà