El servei és unidireccional i l'Ajuntament l'utilitza per enviar com a màxim una informació al dia.

Els missatges són curts i fan referència a agenda, serveis públics, subvencions, bonificacions o incidències.

Per donar-se d'alta només cal afegir el número 635449634 al llistat de contactes i omplir un formulari que es pot trobar al web cassa.cat/whatsapp