Segons el regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat, Emili Mató, l'objectiu és fer més atractiu el centre del poble per donar-hi més vida, atreure més establiments i incrementar el nombre d'habitants. L'avantprojecte ha de servir per extreure conclusions de les principals línies de treball sobre aquesta qüestió.