L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha fet públic que la compra de la casa de Can Frigola es va formalitzar el passat divendres 27 de juliol. Can Frigola , ubicada al carrer d'Avall, al nucli històric, està catalogada com un bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric, conjuntament amb la Torre Selvana, que també és de propietat municipal. La inversió de l'Ajuntament per formalitzar l'adquisició de l'immoble ha estat de 378.750 euros. La compra s'ha finançat amb l'aplicació de 360.000 euros del romanent del 2017 i amb 18.750 euros ordinaris del consistori. Els usos que es donarà a aquest nou equipament municipal, de 750 metres quadrats de planta i 396 metres quadrats de pati respondran fonamentalment a la necessitat creixent de l'Ajuntament de trobar espais on oferir serveis a les persones. L'actuació més immediata que s'hi durà a terme serà l'adequació de dotze places d'aparcament públic al pati de la finca, al qual s'hi accedirà des del carrer d'Ardenya.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram