El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que finalitza el mandat del Jutge/ssa de Pau i del Jutge/ssa de Pau substitut de Cassà i requereix la proposta de nomenament per a ambdós càrrecs.Totes les persones que desitgin presentar la seva candidatura per aquests càrrecs poden fer-ho a les oficines administratives de l'Ajuntament de Cassà fins al 18 d'octubre de 2018. Les persones candidates cal que presentin la documentació següent: Declaració signada pel que manifesta que no incorre en cap causa d'incapacitat ni d'incomptabilitat legalment previstes pel desenvolupament de les funcions judicials establertes a la LOPG, Currículum vitae i Declaració signada pel que manifesta l'activitat o professió que exerceix en l'actualitat.

La Jutgessa de Pau actual de Cassà de la Selva, Anna M. Pagès i Reverter ostenta el càrrec des que fou proposada al Ple Municipal del 28 de gener de 2010 amb els vots de l’equip de govern, que en aquell moment estava format per ERC, PSC i L’Alternativa. La candidatura de Pagès es va imposar a la de Josep Uñó, fins aleshores Jutge de Pau, que va comptar amb els vots de l’oposició (CiU), i a una altra candidatura presentada per Josep Menció, que no va obtenir cap vot.

 


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram