L’equip de govern fa un balanç positiu dels serveis d’ocupació que ofereix l’Ajuntament de Cassà de la Selva per inserir persones en situació d’atur al mercat laboral, tasca que es desenvolupa a través de l’Àrea de Promoció Econòmica.
L’atur registrat el mes de juny de 2015 a Cassà de la Selva, era de 495 persones, un 10,31% de la població. Les xifres des de 2015 han anat disminuint progressivament, fins a situar-se el desembre de 2018 al 7,66%, una xifra inferior a l’atur registrat a la comarca del Gironès (9,89%) i a la demarcació de Girona i a la resta de Catalunya. Cassà de la Selva també té un atur inferior a municipis catalans similars –segons dades del Sistema d’Informació Socioeconòmica-.
Pel que fa a l’any 2018, 66 persones van trobar feina a través dels serveis d’ocupació de l’Ajuntament. Es van registrar 241 noves inscripcions, 17 persones més que l’any anterior. D’aquestes inscripcions, un 55% van ser dones i un 45 % homes. El 2018 es van gestionar 154 ofertes de treball i es van fer 54 insercions laborals a través de la Borsa de Treball, un servei que té com a finalitat oferir eines als usuaris per poder estar actius en la recerca de feina i/o millora laboral. També es proposen a les empreses candidats i candidates a fi de cobrir les vacants laborals que puguin necessitar.
Complementari a la Borsa de Treball, el Club de la Feina és el servei de formació transversal que ha atès 70 usuaris, 12 dels quals han trobat feina.
La Borsa de Treball i el Club de la Feina, estan ubicats l’Oficina de Promoció Econòmica, a Can Trinxeria, a la plaça de la Coma.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram