L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat inicialment el projecte executiu de l’obertura i manteniment de les franges perimetrals en l’àmbit dels refugis de les Gavarres. L’objectiu del projecte és definir els treballs que cal executar en aquesta franja per a la prevenció d’incendis forestals, a fi de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures. 

L’Ajuntament de Cassà també ha aprovat l’actualització del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). Es tracta d’una iniciativa europea, que suposa un compromís per treballar els següents aspectes i resoldre’ls abans del 2020:

Reducció d’un 20% o més del consum energètic
Reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en un 20% o més
Increment d’un 20% del consum d’energies renovables

És un compromís ambiciós que es pren en tot el municipi, deixant de banda el sector industrial, agrícola i ramader. Per tant, s’hi treballa sobretot des del sector dels serveis, la mobilitat i les llars particulars.
Tots els municipis adherits al pacte d’alcaldes es comprometen a elaborar un pla per assolir els objectius. El pla d’acció del municipi de Cassà de la Selva consta de 62 accions que suposen una reducció de 15.848 tones de CO2 per l’any 2020. Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques: augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i al sector terciari; disminuir les emissions associades al transport urbà, incrementar la producció local d’energia municipal i el consum d’energia renovable, així com disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans. Podeu consultar el PAES de Cassà a www.cassa.cat


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram