L’Ajuntament de Cassà tanca el 2018 amb un romanent de tresoreria d’1.086.044,19€.
Les dades certifiquen el sanejament econòmic del consistori, després que l’any 2018 es cancel•lés definitivament el préstec del pla de proveïdors contret en la legislatura anterior. Del romanent de tresoreria disponible per a despeses generals, es preveu utilizar pel finançament d’inversions financerament sostenibles un total de 820.000€, principalment pels projectes de desenvolupament de noves vies verdes al municipi, l’adequació del segon pis de Can Trinxeria per destinart-lo a serveis socials, ciutadania i jutjat de pau, entre d’altres. La resta de recursos es preveuen destinar a l’elaboració de projectes per la millora de les conduccions d’aigua potable al municipi i la rehabilitació de noves fases del nucli històric.
L’endeutament a finals dels 2018 se situava al 21,36% del pressupost municipal, pràcticament tres vegades menys que inicis del 2015 quan era del 60%.
Amb aquestes dades, l’equip de govern ha anunciat que a finals del 2019 s’aconseguirà establir l’endeutament per sota del 20%.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram