Robert Mundet, alcalde de Cassà de la Selva, ha adreçat una carta al conseller d’Interior, Miquel Buch, en la que li demana que es depurin responsabilitats per la càrrega policial que es va produir al municipi el passat dimarts 15 d’octubre. La carta la reproduim a continuació:

Benvolgut Sr. Buch

Li faig arribar la meva queixa per l’actuació desproporcionada i fora de lloc per part de la brigada mòbil de la policia dels Mossos d’Esquadra el passat dimarts dia 15 d’octubre at mati al poligon industrial de Cassà de la Selva.
L‘actuació que van fer els membres de la policia pets carrers del polígon mereix la més severa crítica i repulsa ja que els manifestants ja havien marxat de la rotonda dels Taps de la C65 i no tallaven cap carrer ni accés al poble. Havien comunicat que deixaven de fer la protesta i abandonaven el lloc. Per tant, la concentracié comen- çada a primera hora del matí ja havia finalitzat i es marxava del lloc amb tranquil litat, sense obstaculitzar cap via i deixant el pas lliure a tots els vehicles.
He esperat a fer-li arribar aquesta queixa fins que no he escoltat les valoracions polítiques dels diferents actes que s’han produiït. Les imatges que hem vist tots constaten els repetits abusos de violéncia gratuiïta per part d’alguns membres dels cossos de seguretat.
Em faig al càrrec de la complexitat i la dificultat per gestionar aquesta situació i segurament quedaré molt curt en la meva valoració, però el que no puc acceptar és l’abus de poder quan no hi ha cap tipus de violéncia manifesta. Per aquest motiu li demano que prengui les mesures necessaries per aclarir els fets.
Per altra banda, m’adhereixo a les seves declaracions públiques on denúncia que tots els comportaments violents no són propis de les nostres reivindicacions politiques. Sempre ens hem manifestat en pau i fugint de qualsevol actuació violenta. Som gent de pau i defensarem sempre la Ilibertat d’expressió, de manifestació i d’opinió, que han de ser respectades per tothom.
No vull deixar passar per alt que les iniciatives que es van prendre at llarg de la setmana passada i que van acabar amb la vaga del dia 18 d’octubre eren per manifestar i reivindicar els drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya i la Ilibertat de tots i totes els condemnats.
Li comunico que vaig fer arribar aquesta mateixa queixa at director dels Serveis Territorials a Girona, el Sr. Albert Ballesta el mateix mati dels fets.


Salutacions cordials


Robert Mundet i Alglada

Alcalde de Cassà de la Selva

 

Cassà de la Selva, 18 d’octubre de 2019


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram