Durant el període comprès entre el 15 de novembre de 2018 i el 15 de novembre de 2019 l’Ajuntament de Cassà de la Selva ha realitzat treballs de manteniment a diversos camins del municipi. Entre aquests treballs hi ha la neteja de marges i l’establiment de mesures de prevenció d'incendis forestals per mantenir la zona de seguretat d'una franja mínima d'un metre a comptar des del límit de l'exterior de la calçada. Els arranjaments han estat possibles gràcies a la subvenció del Fons de Cooperació de la Diputació de Girona, dins el marc d'actuacions de camins municipals, amb un import de 1.100 euros.
D’altra banda, i també fent ús del mateix Fons de Cooperació, l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha pogut finançar aquest any part del cost de l'enllumenat públic amb una subvenció de 169.747,55 €.
El Fons de Cooperació Econòmica està destinat a ajuntaments de les comarques gironines per finançar actuacions de competència municipal.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram