Amb la calor de ple estiu i la situació actual relacionada amb la pandèmia, són moltes les famílies que instal•len piscines de superfície als balcons o terrasses dels domicilis. En aquest sentit, l’ajuntament de Cassà, vol fer una crida a la responsabilitat a l’hora de col•locar aquest tipus de piscines.
El col•legi d’arquitectes tècnics assenyala que les estructures dels edificis estan pensades per suportar una sobrecàrrega d’uns 240 quilos per metre quadrat. Aquest pes correspon al mobiliari i a les persones que en fan ús.
Qualsevol piscina portàtil de 60 cms d’alçada pot arribar als 600 quilos per metre quadrat, i a més de 700 quilos amb els usuaris.
Malgrat que a nivell legal no hi ha cap inconvenient per a la col•locació de piscines inflables o desmuntables, cal estar molt segurs que l’estructura de l’edifici pot suportar aquest pes.
També s’ha de tenir en compte que la col•locació indeguda en llocs no aptes, pot deixar sense efecte les assegurances en cas de sinistre.
Per últim, cal preveure el cost d’omplir les piscines i el seu manteniment.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram