Cada dia, amb més freqüència, els ciutadans s’han acostumat a deixar objectes voluminosos al costat dels contenidors. Una actitud incívica que a més d’embrutar la via pública, possibilita qualsevol tipus d’infecció i encareix cada dia més el servei de neteja que paguem els veïns del municipi.
Cassà de la Selva, en vuit mesos d’aquest any 2020, ja ha recollit més de 100 tn de voluminosos, la mateixa quantitat que en tot l’any 2018.
Aquests mesos de juliol i agost, de les 27,42 tn de voluminosos que s’han recollit, 10,85 tn han estat objectes abandonats a la via pública. És a dir, s’ha fet un abocament d’escombraries i objectes voluminosos a la via pública en comptes d’utilitzar el servei gratuït a domicili que ofereix l’Ajuntament.
Aquestes quantitats de voluminosos, no inclouen els matalassos, uralites i altres bosses d’escombraries que també es troben a la via pública i es recullen a traves d’altres canals.
A causa d’aquest incivisme, l’Ajuntament augmentarà la vigilància i endurirà les sancions a les persones que no utilitzin correctament els contenidors de la via pública.

Dades de voluminosos

Cassà de la Selva va recollir l’any 2018, 105,95 tn de voluminosos, l’any 2019 van pujar a les 120,22 tn i aquest any 2020, en vuit mesos, ja hem superat les 100 tn.
Aquest augment de generació de voluminosos de la societat actual, comporta que moltes persones han agafat l’hàbit d'abandonar-ho al carrer. El resultat d’aquestes actuacions, representen un augment de les queixes dels veïns, una major despesa municipal i que la recollida i neteja municipal se’n ressenti.

Obertura d’expedients sancionadors

La Policia local, recentment ha obert 6 expedients sancionadors a diferents persones per llençar voluminosos a la via pública i deixalles fora dels contenidors, incomplint l’ordenança municipal.
Les sancions per aquestes infraccions van a partir de 400 euros.

Càmeres de vigilància

L’Ajuntament està treballant per sol•licitar els permisos necessaris i instal•lar càmeres de vigilància en els llocs més problemàtics del municipi. Cassà té una població de més de 10.000 habitants, i és impossible vigilar les 24 h del dia les zones dels contenidors i l’abandonament de voluminosos en el carrer i a diferents zones del municipi, com camins rurals i boscos propers. Amb aquest sistema es pretén aconseguir un efecte dissuasiu, a més d’identificar i sancionar a les persones que incomplint l’ordenança municipal, abandonen objectes voluminosos a la via pública.

Incentivar l’ús de la deixalleria

A Cassà s’apliquen bonificacions a la taxa d'escombraries per utilitzar la deixalleria municipal. Si se’n fa un ús de 6 a 10 vegades a l’any, s’aplica un 20% de bonificació per als subjectes passius i un 30% de bonificació per als que ho facin més de 10 vegades l'any .


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram