La celebració del Ple ordinari corresponent al mes de gener de l’Ajuntament de Cassà de la Selva tindrà lloc el dijous 28 a les 7 de la tarda. Com és de costum, será emès en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat)

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 22/12/2020

2.- APROVAR ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE 20/01/2021, DE SORTEIG PER A LA FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS

3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2020/2391 A 2021/0087

4.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE JARDINERIA, MANTENIMENT I NETEJA DE PARCS, JARDINS, ARBRAT VIARI I CONTROL D'HERBES A LA VIA PÚBLICA

5.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA AL CONSORCI DEL TER

6.- APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE L'EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L'INFORME DE SEGUIMENT I VALORACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DE LES OBERTURES I MANTENIMENTS DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DELS REFUGIS DE LES GAVARRES

7.- APROVACIÓ D'ANNEX DE CONVENI DE DELEGACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE CAMP DE FUTBOL 7”

9.- PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 11 DEL POUM

10.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 18 DEL POUM

11.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA

12.- PROPOSTES URGENTS

12.1.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU PER L'1 D'OCTUBRE

13 - INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS

14 - PRECS I PREGUNTES

 

 


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram