Dos fets han marcat l’execució del pressupost consolidat de l’Ajuntament de Cassà de la Selva corresponent a l’any 2020: la pandèmia i el temporal Glòria. Pel que fa als ingresos, hi ha hagut una davallada molt important respecte l’exercici anterior, d’uns 550.000€. Aquesta davallada prové bàsicament de: l’equipament de la piscina municipal; l’edifici Sala Galà (Escola de Música municipal Pere Mercader, Escola d’Art i Biblioteca); la Llar d’Infants Taps; i, la Residencia Geriàtrica Sant Josep. Tot i la caiguda d’ingressos d’aquests serveis municipals s'han mantingut pràcticament les mateixes despeses, ja que la major part d’elles corresponen a salaris. Malgrat això, s’ha intentat mantenir els mateixos serveis, adaptats a les circumstàncies.

D’altra banda, s'ha executat més despesa que l’any anterior, uns 490.000€ de més, bàsicament d’inversions, tot i no haver pogut executar despeses programades degut a les restriccions (Festa Major, Fira del Tap, Fira de Santa Tecla).

Així mateix, s’han destinat recursos públics a atenuar els efectes de la Covid-19, amb ajudes als comerços, autònoms, empreses del municipi i d’altres despeses relacionades amb la pandèmia.

Respecte a l’endeutament municipal, s’ha reduït en uns 270.000€ deixant el deute viu en un 15%, i no s’ha contractat cap nou prèstec.

L’execució del pressupost consolidat de l’any 2020 deixa un romanent de tresoreria per a despeses generals d’uns 2.000.000€, dels quals uns 600.000€ finançaran despeses previstes de l’any 2020, i la resta serviran per fer front a inversions i despeses imprevistes per aquest 2021.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram