El Ple de l'Ajuntament de Cassà de la Selva del mes de juliol ha aprovat el projecte de reforma interior del segon pis de Can Trinxeria, per ubicar-hi nous espais d'exposició i la sala de formació, a més de fer adaptacions a la primera planta i a la planta baixa per donar-hi nous usos.

L'interior del segon pis es troba buit, i amb aquesta reforma es completarà la reforma total de l'edifici, que ja havia estat reformat prèviament per acollir diferents serveis de l'ajuntament. Aquest nou projecte inclou la reorganització dels espais, la creació de noves instal·lacions a més de la modificació del paviment per tal de deixar-ho a la mateixa cota. Es farà una intervenció mínima per assegurar la conservació de l'encant de l'edifici, les obertures de les façanes es canviaran, però no es veuran modificades en dimensió ni materials usats, ja que es troben protegides. A la planta baixa es canviarà l'ús d'alguns espais per ubicar-hi dos despatxos més i també es canviaran lleugerament els accessos per facilitar la circulació de persones i l'accés a les plantes superiors.

 Els nous espais habilitats permetran reubicar les oficines d'atenció al ciutadà que ara es trobaven a altres edificis com els serveis socials, ciutadania o el jutjat de pau que estaran tots centralitzats a Can Trinxeria juntament amb els altres serveis que ja hi són com promoció econòmica, la borsa de treball, l'agent digital o els diferents cursos d'ocupació.

 El total de la reforma està pressupostada en 336.578,43 € IVA inclòs. Després de la seva aprovació a la Junta de Govern Local, el projecte estarà en exposició pública per la seva aprovació definitiva i la seva posterior licitació, es preveu que les obres comencin el 2022.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram