El mes d'agost és tradicionalment un mes inhàbil. Així i tot, el començament de diverses obres i projectes aviat obliga a iniciar el tràmit aquest mateix dimarts, poc abans d'un altre Ple extraordinari a celebrar principis del mes de setembre. En els mesos vinents es preveu l'execució de diferents obres arreu del municipi: vies verdes, Can Parera, adequació d'espais públics entre d'altres.

Continuem amb el format telemàtic del Ple ateses les restriccions per causa de la COVID-19 que afecten el nombre de participants en les reunions. L'acte serà retransmès per la ràdio local, Ràdio Cassà i per la plataforma de youtube.com.

1 .- Dissolució de la Residència Geriàtrica Sant Josep.

Després d'haver-se exposat en públic el temps legal i no haver-se presentat cap al·legació, ara s'aprova definitivament la liquidació econòmica de la Residència Geriàtrica de gent gran Sant Josep.

2 .- Proposta del Ple de desafecció de terrenys del Centre d'Atenció Primària per a la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya per a l'ampliació del CAP.

Es porta a Ple la concertació d'un préstec per fer front a les obres aprovades per Ple del carrer de la Indústria i del carrer de la Bisbal. També per les obres d'adequació de l'edifici municipal de Can Trinxeria.

3 .- Aprovació concertació d'un préstec.

L'ampliació del CAP Cassà per la Generalitat de Catalunya, ve precedida per l'aportació gratuïta dels terrenys necessaris que són de propietat municipal. Aquest punt preveu la desafectació d'aquests terrenys per posteriorment transferir-los a la Generalitat.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram