Aquest mes entren a Ple diverses mocions tècniques de nivell econòmic i tres mocions consensuades pels tres grups polítics municipals. En una es dóna reconeixement i l'acompanyament en el dol gestacional i neonatal. En una altra, promoguda per l’ACM, es demana donar estabilitat financera al paper dels ajuntaments com a la primera línia d’atenció a les necessitats del ciutadà. I l’última, tota la corporació dona suport institucional a la candidatura per a la Capitalitat de la Sardana de Cassà de la Selva per a l'any 2025.

1.- Aprovar l'acta del Ple municipal de 22/09/2022.

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/2084 a 2022/2274.

3.- Retre compte de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació del primer semestre vençut de l'exercici 2022.
Com és preceptiu, la Intervenció ha elaborat la informació sobre l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació del primer semestre vençut de l'exercici 2022, per tal d'elevar-la al Ple de la Corporació, per al seu coneixement.

4.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit.
Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 23.083,55 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

5.- Aprovar la modificació de crèdit 3ce 6/2022
S'inicia aquesta modificació de crèdit per tal de dotar econòmicament les subvencions previstes a entitats de l'àmbit educatiu, com les AMPA/AFA del municipi per valor de 26.000 €. En aquest punt també es confirma la subvenció extraordinària de 25è aniversari de la Jove Orquestra de Cassà per import de 2.500€.

6.- Aprovar el Conveni de Col•laboració Interadministrativa amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de residència assistida i Centre de Dia per a la Gent Gran Dependent "Sant Josep"
Després que l'Ajuntament assumís directament la gestió de la Residència Geriàtrica Sant Josep, l'Ajuntament ha d’aprovar el Conveni pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix el cost d'una part de les places geriàtriques.
L'aprovació d'aquest conveni, suposa que la Generalitat de Catalunya transferirà a l'Ajuntament de Cassà de la Selva, durant l'exercici 2023, fins a 1.095.452,60 €. Per la prestació del servei de 41 places d'acolliment residencial i 12 places d'acolliment diürn per a gent gran dependent a "Residència Geriàtrica Sant Josep" i "Centre de dia Sant Josep".
El conveni recull les diferents condicions funcionals del servei que s'especifiquen al conveni, com les condicions d'accés de les persones usuari, els drets i obligacions dels usuaris o les obligacions de l'Entitat titular. Aquest serà d'aplicació a partir del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2023, si bé podrà ser prorrogat fins al 31 de desembre de 2027, si les parts ho consideren apropiat.

7.- Moció conjunta de Junts per Cassà, PSC i ERC per al reconeixement i l'acompanyament en el dol gestacional i neonatal.
El 15 d'octubre va celebrar-se el Dia Mundial de la Conscienciació i Visibilització de la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal. L'Ajuntament de Cassà de la Selva manifesta el seu reconeixement al dol gestacional, perinatal i neonatal i es compromet a impulsar mesures per combatre els tabús que hi estan associats, trencar el silenci social i acompanyar les famílies. També es donarà suport a les associacions del municipi destinades a l'acompanyament durant el dol perinatal i neonatal.
El consistori dotarà el municipi d'un espai físic destinat al record per les pèrdues perinatals i neonatals, on es puguin fer tangibles aquestes pèrdues i on el dolor pugui ser reconegut, també socialment.

8.- Moció conjunta de Junts per Cassà, PSC i ERC d'impuls al municipalisme i la ciutadania.
Els darrers temps han estat un dels períodes més complexos des de la recuperació de la democràcia. Haver d'afrontar els efectes de la COVID; la crisi econòmica i social que s'ha agreujat per les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, amb una especial incidència en l'àmbit energètic; la inflació que estem patint i els efectes del canvi climàtic.
El Ple municipal proposa instar al Govern de la Generalitat que impulsi de manera urgent la Llei de Governs i finances locals i al Govern de l'Estat a replantejar de manera estructural el finançament dels ens locals, entre altres mesures per garantir una bona administració dedicada al ciutadà.

9.- Moció conjunta de Junts per Cassà, PSC i ERC d'acceptar el compromís de donar suport institucional a la candidatura per a la Capitalitat de la Sardana de Cassà de la Selva per a l'any 2025.
La corporació municipal dona suport institucional a aquesta candidatura, que és una designació que s'atorga anualment a un municipi diferent, el qual durant un any realitza un seguit d'activitats culturals i lúdiques diverses destinades a reivindicar, difondre i promoure la sardana, tant en la vessant musical com en la vessant de dansa.

10.- Informes d'alcaldia i regidors.

11.- Precs i preguntes.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram

 

 

 

 

 

Cassà al dia

BannerCassaaldia

L'actualitat política i social de Cassà de la Selva.

Horari d'emissió: De Dilluns a Diumenge a les 13h.

Presenta: Mateu Ciurana.

Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per a descarregar-vos el fitxer premeu l'enllaç de la dreta (mp3) i amb el botó dret seleccioneu “desar com”.

 

 

 

Últims programes "Cassà al Dia"